Grafi za: SID 2023 – anketa za učence

Katerega spola si?(n = 594)
Kateri razred obiskuješ?(n = 594)
Si na spletu že gledal/a pornografijo?(n = 538)
Kako si prišel/la do pornografskih vsebin na spletu:(n = 232)
Možnih je več odgovorov
Q4 (Drugo: )
navuklo me
fajni so
xxx
sošolec
pokazal mi je frice
pokazal mi je a.b.
sošolec mi jih je narat pokazal pred šolo
sošolec mi je pokazal
Nastavitve odprtih odgovorov
Kdaj si prvič videl/a pornografijo na spletu?(n = 232)
Kako bi ocenil svoje počutje, ko si prvič videl pornografijo? Počutil/a sem se ...(n = 232)
Kako pogosto gledaš spletno pornografijo?(n = 232)
Ali to pomeni?(n = 93)
Katero napravo uporabljaš za gledanje spletne pornografije?(n = 93)
Možnih je več odgovorov
Pornografijo gledam (več odgovorov):(n = 93)
Možnih je več odgovorov
Ali se ti je zgodila katera od spodnjih stvari?(n = 523)
V kolikšni meri  spodnje trditve veljajo zate? (1 = sploh ne velja, 5 = povsem velja)(n = 506)
V kolikšni meri se strinjaš s spodnjimi trditvami? (1 = sploh se ne strinjam, 5 = povsem se strinjam)(n = 481)